Smlouva: DDM Symfonie - OPLOCENÍ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1663
Evidenční číslo: 289/62444069/2019
Datum uzavření smlouvy: 27.01.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 206 528,81
Cena v Kč vč. DPH: 249 890,00
Zadávací řízení: DDM Symfonie - OPLOCENÍ

Název (předmět)

DDM Symfonie - OPLOCENÍ

Schválil / podepsal

Jitka Karbulková

Stručný popis

Provedení stavebních prací: oplocení části pozemku u DDM Symfonie na pozemku parc. č. 1227/2, 1228/5 k.ú. Poděbrady.

Zadavatel

  • Úřední název: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
  • IČO: 62444069
  • Poštovní adresa:
    Za Nádražím 56
    290 01 Poděbrady
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 526293

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy