Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1613
Evidenční číslo: S-1101/OŽP/2019
Datum uzavření smlouvy: 17.04.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 49 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 59 290,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Kopeč

Schválil / podepsal

Ing. Miloš Petera

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní rezervaci Kopeč (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• Stavba dřevěné ohrady za účelem omezení vstupu na místo s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin na pozemku p.č. 36/19 v k.ú. Kopeč. Délka ohrady 50 m, výška 120 cm, jednotlivá pole samostatná, délka 3 m, složení pole dva sloupky a dva příčníky. Ohradové sloupky dub, akát, bez kůry, průměr min. 12 cm na slabším konci, zapuštěny min. 40 cm do země silnějším koncem, příčníky z kulatiny bez kůry, dub, akát, průměr 10 cm na silnějším konci, dva příčníky na každé pole, první nahoře, druhý v polovině. Jedno místo pro vstup za účelem kosení lokality. Stavba ohrady v termínu od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy