Smlouva: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1602
Evidenční číslo: S-3034/OŽP/2020
Datum uzavření smlouvy: 12.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 96 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 96 000,00
Zadávací řízení: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování

Název (předmět)

Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou managementové zásahy v přírodní památce Vápenické jezero

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy