Smlouva: Rámcová dohoda na dodávky notebooků

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1600
Datum uzavření smlouvy: 06.10.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 696 820,00
Cena v Kč vč. DPH: 12 943 152,20
Zadávací řízení: Rámcová dohoda na dodávky notebooků

Název (předmět)

Rámcová dohoda na dodávky notebooků

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky notebooků s příslušenstvím na základě rámcové dohody pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti dohody v rozsahu dle uvedené specifikace. Výsledkem zadávacího řízení bude rámcová dohoda mezi zadavatelem a vítězným účastníkem zadávacího řízení. Rámcová dohoda stanoví podmínky, za nichž bude zadavatel zadávat vítěznému účastníkovi zadávacího řízení dílčí zakázky na dodávku notebooků jako obměnu techniky používané na krajském úřadě nebo jako nákup nových notebooků.
Zadavatel počítá s nákupem notebooků 5 typů, které jsou blíže specifikované v technické specifikaci v příloze č. 2, která se po vysoutěžení stane přílohou rámcové dohody s vítězným dodavatelem.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy