Smlouva: Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1552
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2021
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 500 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 605 000,00
Zadávací řízení: Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje

Název (předmět)

Zajištění zahradního servisu pro nemovitý (zbytný) majetek Středočeského kraje

Stručný popis

Předmětem plnění Veřejné zakázky je sekání travního porostu a odstranění jednoletých náletových dřevin, se zajištěním odvozu a likvidace bioodpadu, včetně postřiku ploch kolem objektů totálním herbicidem. U vybraných objektů bude servis zajištěn bez odvozu bioodpadu, pouze s mulčováním. Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, (příloha č. 5 této zadávací dokumentace)

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku a hospodářské správy
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy