Smlouva: „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 153
Datum uzavření smlouvy: 10.01.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 146 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 177 144,00
Zadávací řízení: „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“

Název (předmět)

„Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice - AD“

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je služba na zajištění výkonu stálého autorského dozoru v průběhu stavby. Dozor nad technickou kvalitou prováděných prací, kontrola souladu prováděných prací s platnou projektovou dokumentací.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy