Smlouva: Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP - EPC I KUSK a EPC I Nemocnice Kutná Hora

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1510
Evidenční číslo: S-2462/ŘDP/2021
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 600 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 726 000,00
Zadávací řízení: Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP - EPC I KUSK a EPC I Nemocnice Kutná Hora

Název (předmět)

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP - EPC I KUSK a EPC I Nemocnice Kutná Hora

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP
po dobu realizace stavebních prací pro zadavatele v rámci realizace projektu „Energetické úspory
se zaručeným výsledkem - Krajský úřad Středočeského kraje“ a projektu „Energetické úspory
se zaručeným výsledkem – Nemocnice Kutná Hora“.
Bližší informace jsou uvedeny v ZD a jejích přílohách.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor řízení dotačních projektů
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy