Smlouva: Distribuce stravenek pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, příspěvkovou organizaci v roce 2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1469
Datum uzavření smlouvy: 06.01.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 400 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 400 000,00
Zadávací řízení: Distribuce stravenek pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, příspěvkovou organizaci v roce 2020

Název (předmět)

Distribuce stravenek pro Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, příspěvkovou organizaci v roce 2020

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 14.000 kusů stravenek v nominální hodnotě 100,- Kč pro potřeby SVK zadavatele po dobu 1 roku.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
  • IČO: 00069892
  • Poštovní adresa:
    Generála Klapálka 1641
    272 01 Kladno

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy