Smlouva: Doprava žáků

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1457
Datum uzavření smlouvy: 19.03.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 508 950,20
Cena v Kč vč. DPH: 615 830,00
Zadávací řízení: Doprava žáků

Název (předmět)

Doprava žáků

Stručný popis

Tato Veřejná zakázka s názvem „Doprava žáků“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Smlouva o zajištění dopravy žáků, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb, dopravy žáků (dále jen „Doprava žáků“). Doprava žáků bude poskytnuta dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci s položkovým rozpočtem, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace, a ve Smlouvě.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
  • IČO: 00177032
  • Poštovní adresa:
    Pražská 112
    280 02 Kolín

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy