Smlouva: Nákup osobního automobilu - mobilní pracoviště

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1451
Datum uzavření smlouvy: 19.03.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 036 763,66
Cena v Kč vč. DPH: 1 254 484,03
Zadávací řízení: Nákup osobního automobilu - mobilní pracoviště

Název (předmět)

Nákup osobního automobilu - mobilní pracoviště

Stručný popis

Tato Veřejná zakázka s názvem „Nákup osobního automobilu - mobilní pracoviště“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na dodávky. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Kupní smlouva.

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka nového automobilu pro Střední odbornou školu stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112. Automobil bude dodán dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2a Zadávací dokumentace a ve Smlouvě. Dále bude automobil a jeho vybavení dodán v souladu se Specifikací radiostanice, která tvoří Přílohu č. 2b Zadávací dokumentace, Specifikací výukového FV panelu, jež tvoří Přílohu č. 2c Zadávací dokumentace a Vzorem polepu, který tvoří Přílohu č. 2d Zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel v rámci své nabídky předložil kompletní technický popis automobilu jím určeného k dodání. Dodavatel tento popis zpracuje ve struktuře a způsobem, který Zadavateli umožní posouzení splnění požadavků, jež Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
  • IČO: 00177032
  • Poštovní adresa:
    Pražská 112
    280 02 Kolín

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy