Smlouva: MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY AUTO OBORŮ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1449
Datum uzavření smlouvy: 07.04.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 651 130,00
Cena v Kč vč. DPH: 787 867,30
Zadávací řízení: MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY AUTO OBORŮ

Název (předmět)

MODERNIZACE PRAKTICKÉ VÝUKY AUTO OBORŮ

Stručný popis

ÚČELEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S JEDNÍM VYBRANÝM DODAVATELEM, NA DODÁVKU:
1. Automatické plničky klimatizace pro chladivo R – 1234yf
2. Emisní stanice pro měření výfukových plynů s palivem benzin, nafta a plyn vyhovující současným technologickým požadavkům
3. Testovací stolice pro zkoušení alternátorů, startérů a dalších prvků elektrické instalace motorových vozidel,
DODÁVKA DO MÍSTA PLNĚNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU NÍŽE SPECIFIKOVANÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ ZAŠKOLENÍ OBSLUHY A ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU PŘEDMĚTNÉHO VYBAVENÍ.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
  • IČO: 00659771
  • Poštovní adresa:
    Dubno 100
    261 01 Příbram
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523655

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy