Smlouva: Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a provozování navázaných služeb na dobu neurčitou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1431
Datum uzavření smlouvy: 24.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 468 419,00
Cena v Kč vč. DPH: 566 787,00
Zadávací řízení: Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a provozování navázaných služeb na dobu neurčitou

Název (předmět)

Instalace zařízení dálkového přenosu na výstup EPS a připojení na pult centralizované ochrany provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a provozování navázaných služeb na dobu neurčitou

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je dodávka instalace zařízení dálkového přenosu (ZDO) na výstup a připojení na pult centralizované ochrany (PCO) provozovaný na operačním středisku KOPIS Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (OS KOPIS HZS SK) včetně všech nutných souvisejících prací, služeb, dodávek a vyjádření orgánů potřebných pro zprovoznění systému a kolaudaci budovy S. K. Neumanna 1141 v této oblasti (smlouva o dílo) a provozování souvisejících služeb na dobu neurčitou (provozní smlouva o podmínkách připojení EPS prostřednictvím ZDO k PCO na HZS SK.

Zadavatel

  • Úřední název: Muzeum Českého krasu
  • IČO: 00065293
  • Poštovní adresa:
    Husovo náměstí 87
    266 01 Beroun

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy