Smlouva: Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1429
Datum uzavření smlouvy: 06.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 550 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 665 500,00
Zadávací řízení: Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí

Název (předmět)

Zajištění provozu monitorovacích stanic v Kladně a okolí

Stručný popis

Zajištění provozu kontejnerových poloautomatických stanic imisního monitoringu pro těžké kovy a polétavý prach (získávání, sběr, přenos a verifikace dat o kvalitě ovzduší), zadavatel žádá dodržení časové řady měření polétavého prachu PM10 a TK s možností objektivně popsat imisní zátěž v regionu-stejný poskytovatel, který vlastní všechny měřící a analytické metody, které jsou akreditovány ČIA, o.p.s. a data jsou nepřetržitě dodávána do celostátní databáze ČHMU Praha

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy