Smlouva: Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1428
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 382 697,00
Cena v Kč vč. DPH: 420 967,00
Zadávací řízení: Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky

Název (předmět)

Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky

Stručný popis

Tato Veřejná zakázka s názvem „Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby. Na základě tohoto výběrového řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena Smlouva o poskytování služeb, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).

Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí služeb, Zajištění stravy na akcích pro děti a žáky (dále jen „Zajištění stravy“). Zajištění stravy bude poskytnuto dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci s položkovým rozpočtem, která tvoří Přílohu č. 2a této Zadávací dokumentace, Specifikací veřejné zakázky, která tvoří Příloha č. 2b této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
  • IČO: 00177032
  • Poštovní adresa:
    Pražská 112
    280 02 Kolín

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy