Smlouva: II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054 (opakování)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1395
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 17 136 200,03
Cena v Kč vč. DPH: 20 734 802,00
Zadávací řízení: II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054 (opakování)

Název (předmět)

II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054 (opakování)

Stručný popis

Předmětem je rekonstrukce, která se týká mostu č. 101-054 v obci Mikovice. Nově navržený most převádí komunikaci II/101 přes Zákolanský potok. Šířkové uspořádání komunikace je navrženo jako S 6,5. Odvodnění mostu je zajištěno pomocí příčného a podélného sklonu.
Během rekonstrukce bude zdemolována současná klenbová konstrukce. Nová konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický rám. Rozpětí konstrukce je 9850 a 9923 mm v kolmém a šikmém směru.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy