Smlouva: „Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na vybavení IT technikou“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1379
Datum uzavření smlouvy: 21.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 045 725,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 265 328,00
Zadávací řízení: „Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na vybavení IT technikou“

Název (předmět)

„Modernizace učeben SPŠS Mělník – veřejná zakázka na vybavení IT technikou“

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku IT techniky.
Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje příloha č. 4 – Technická specifikace a příloha č. 5 – Cenová kalkulace, kterou uchazeč nacení

Zadavatel

  • Úřední název: Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386
  • IČO: 49518933
  • Poštovní adresa:
    Českobratrská 386
    276 01 Mělník

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy