Smlouva: Výtah internát

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1370
Datum uzavření smlouvy: 18.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 994 283,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 623 083,43
Zadávací řízení: Výtah internát

Název (předmět)

Výtah internát

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je stavba interiérového výtahu ve škole pro žáky se zdravotním postižením, která se bude skládat z opravy a přestavby chlapeckých toalet, šaten, chodby, stavební práce zasáhnou i do střešní konstrukce a krytiny, částečně do tříd a kabinetů. Stavba bude probíhat v přízemí, prvním a druhém patře budovy. Součástí akce bude také dodávka výtahu.
Podrobnější popis předmětu plnění je v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 5 této Výzvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace
  • IČO: 47013711
  • Poštovní adresa:
    Plzeňská 63
    27033 Jesenice

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy