Smlouva: Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun – Hlinky – Dodávky vybavení (opakování - část J)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1262
Datum uzavření smlouvy: 21.08.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 301 058,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 574 280,18
Zadávací řízení: Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun – Hlinky – Dodávky vybavení (opakování - část J)

Název (předmět)

Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun – Hlinky – Dodávky vybavení (opakování - část J)

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je vybavení dílen odborného výcviku moderními stroji a přístroji pro obory kuchař, kuchař – číšník, cukrář, pracoviště Závodí.
Položkový rozpočet a specifikace požadovaného vybavení je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy pro část J s jedním (1) vybraným dodavatelem. Dodavatel je povinen nacenit všechny požadované položky. Vybraný dodavatel je povinen dodat všechny položky, tj. zadavatel požaduje kompletní plnění všech položek dle přílohy č. 3 veřejné zakázky.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404
  • IČO: 00664740
  • Poštovní adresa:
    Okružní 1404
    266 73 Beroun-Hlinky

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy