Smlouva: Vyklízecí práce u objektu na adrese Ledce 74, 273 05 Ledce (okres Kladno)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1206
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 169 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 169 000,00
Zadávací řízení: Vyklízecí práce u objektu na adrese Ledce 74, 273 05 Ledce (okres Kladno)

Název (předmět)

Vyklízecí práce u objektu na adrese Ledce 74, 273 05 Ledce (okres Kladno)

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je odstranění venkovních skládek na pozemku p. č. st. 107/1 přináležijícího k budově č. p. 74, dále sousedícího pozemku p. č. 1143/2, z jehož celé plochy bude vysbírán i jinak nesoustředěný odpad a dále vyklizení všech přináležijících objektů, budov bez č. p./č. ev. na pozemcích p. č. st. 247 a p. č. st. 244., pro zadavatele.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).
Doporučuje se prohlídka místa plnění, která v případě telefonického objednání u kontaktní osoby zadavatele proběhne dne 05.05.2020 ve 12.00 v místě plnění na adrese Ledce 74, 273 05 Ledce. Nejzašší termín pro objednání prohlídky je stanoven na 05.05.2020 do 10.00 hodin.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor majetku
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy