Smlouva: Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1183
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 278 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 546 380,00
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP po dobu realizace stavebních prací pro zadavatele v rámci realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi – technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP“.
Výkon činnosti TDS a činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván v následujících fázích a v tomto rozsahu:
1. před zahájením realizace stavebních prací budou vykonávány činnosti uvedené v článku 1 Přílohy č. 1 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
2. v průběhu realizace stavebních prací na Stavbě až do řádného provedení Stavby, kolaudačního řízení a dokončení souvisejících činností budou vykonávány činnosti uvedené v článku 2 Přílohy č. 1 Smlouvy a činnosti uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy;
3. po předání a převzetí Stavby budou vykonávány činnosti uvedené v článku 3 Přílohy č. 1 Smlouvy, která je součástí této písemné výzvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
  • IČO: 48683795
  • Poštovní adresa:
    Havlíčkova 456
    293 80 Mladá Boleslav

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy