Smlouva: Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1175
Datum uzavření smlouvy: 18.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 23 589 427,68
Cena v Kč vč. DPH: 28 543 208,00
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně.
Předmětem plnění veřejné zakázky je tedy hlavně zateplení obvodových stěn, oprava fasády stěny do ulice Kutnohorské, zateplení plochých a šikmých střešních konstrukcí, zateplení konstrukcí k nevytápěným prostorům, výměna výplní otvorů a instalace systému větrání s využitím odpadního tepla.
Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Projektové dokumentaci zpracované Ing. Romanem Kuncem – Arcada Projekt, IČO: 72884398, DIČ: CZ72884398, se sídlem Smetanovo nábřeží 1186, Hradec Králové, PSČ: 500 02.

Zadavatel

  • Úřední název: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41
  • IČO: 48665991
  • Poštovní adresa:
    Kutnohorská 41
    280 02 Kolín IV

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy