Smlouva: Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1126
Datum uzavření smlouvy: 27.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 101 084,00
Cena v Kč vč. DPH: 122 312,00
Zadávací řízení: Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení

Název (předmět)

Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení

Stručný popis

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele (dále jen „ICT vybavení“). ICT vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.

Zadavatel

  • Úřední název: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
  • IČO: 61664651
  • Poštovní adresa:
    Mendelova 131
    256 01 Benešov

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy