Smlouva: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1122
Datum uzavření smlouvy: 16.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 50 660 502,00
Cena v Kč vč. DPH: 61 299 207,00
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou

Stručný popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy shora uvedené. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech:

-Výměně výplní otvorů oken a dveří;
-Zateplení obvodového pláště včetně střechy;
-Instalace systému nuceného větrání;
-Provedení vnější omítky.

Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v Projektové dokumentaci vypracované Ing. Arch. Květuší Berkovou, A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.

Zadavatel

  • Úřední název: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
  • IČO: 49518925
  • Poštovní adresa:
    Dvořákovo náměstí 800
    278 53 Kralupy nad Vltavou

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy