Smlouva: PD - Nový objekt základní školy speciální

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1119
Evidenční číslo: S-1883/ŠKS/2020
Datum uzavření smlouvy: 09.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 480 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 630 800,00
Zadávací řízení: PD - Nový objekt základní školy speciální

Název (předmět)

PD - Nový objekt základní školy speciální

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu související s novostavbou budovy Základní školy Mladá Boleslav, příspěvková organizace, umístěné na pozemcích na pozemcích p.č. 501/3, p.č. 498 a p.č. 1278/3 v k.ú. Mladá Boleslav, a to podle objemové studie zpracované spol. REALSTAV spol. s r.o. v 04/2018 (příloha č. 6 této zadávací dokumentace). Zhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení a opatření územního souhlasu, stavebního povolení. Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele a dalšího uvedeného dle Výzvy a zadávací dokumentace.
Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu dne: 19. 9. 2019 od 10,00 hod.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy