Smlouva: II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1109
Datum uzavření smlouvy: 20.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 54 806 785,90
Cena v Kč vč. DPH: 66 316 210,94
Zadávací řízení: II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa

Název (předmět)

II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je realizace rekonstrukce silnice II/610 v úseku km 6,900 – 8,640. Součástí předmětu veřejné zakázky je realizace celého uličního prostoru, tedy jak komunikace pro automobilovou dopravu, tak i komunikace pro pěší, a dále řešení dopravy v klidu formou vybudování parkovacích pruhů. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž rekonstrukce autobusových zastávek Benátky nad Jizerou a Kbel, přičemž obě zastávky budou umístěny v autobusovém zálivu. Předmětem veřejné zakázky je taktéž i umístění vybavení pozemní komunikace, a to zejména nového veřejného osvětlení (SO. 401), výměna a doplnění svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného značení.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy