Smlouva: II/105 Netvořice, rekonstrukce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1107
Datum uzavření smlouvy: 09.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 34 607 854,65
Cena v Kč vč. DPH: 41 875 504,13
Zadávací řízení: II/105 Netvořice, rekonstrukce

Název (předmět)

II/105 Netvořice, rekonstrukce

Stručný popis

Předmětem stavby je rekonstrukce pozemní komunikace - silnice 2. třídy č. II/105 v úseku mezi provozním staničením km 18,74 a km 21,35, tj. mezi křižovatkou s III/1056 vedoucí do Maskovic a křižovatkou s III/10511 vedoucí do Tuchyně. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky není oprava mostů ev. č. 105-012B a 105-012C, které se nacházejí v řešeném úseku v km 19,275 resp. km 20,055. Stavba je plánována jako trvalá dopravní stavba. Dále bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Pozemní komunikace je v celém úseku vedena extravilánem. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,61 km.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy