Smlouva: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Sedlčany – PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1103
Datum uzavření smlouvy: 18.09.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 050 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 110 500,00
Zadávací řízení: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Sedlčany – PD

Název (předmět)

Snížení energetické náročnosti objektu Domova Sedlčany – PD

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu. Revize a následné zhotovení energetického auditu, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení a opatření stavebního povolení/ohlášení. Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele. Zpracování žádostí na výzvu č. 121 z OPŽP. Administrace projektu ve výzvě č. 121 z OPŽP po dobu udržitelnosti.

Zadavatel

  • Úřední název: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 42727227
  • Poštovní adresa:
    Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
    U Kulturního domu 746
    264 01 Sedlčany
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 52294

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy