Smlouva: Sdílený muzejní depozitář Benešov - architektonická studie a PD pro ÚR a SP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1085
Evidenční číslo: 30/00065048/2020
Datum uzavření smlouvy: 14.02.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 255 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 6 358 550,00
Zadávací řízení: Sdílený muzejní depozitář Benešov - architektonická studie a PD pro ÚR a SP

Název (předmět)

Sdílený muzejní depozitář Benešov - architektonická studie a PD pro ÚR a SP

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projektové práce a další činnosti související s výstavbou sdíleného muzejního depozitáře v areálu Křižíkova 1351, Benešov, který je v současnosti ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě Muzea Podblanicka, p. o. (dále jen Muzeum), spočívající v demolici budov ve stávajícím areálu na pozemcích p. č. 2335/12, 2335/13, 2335/24 a 2335/14, stavebních úpravách budov na pozemcích na pozemcích p. č. 2335/19 a 2335/17 a novostavbě depozitáře na pozemcích p. č. 3335/13, 2335/14, 2335/24 a 2335/3, to vše v katastrálním území Benešov u Prahy [602191], a to v souladu s Rámcovým zadáním projektové dokumentace, které je přílohou č.6 této zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Muzeum Podblanicka
  • IČO: 00065048
  • Poštovní adresa:
    Zámek 1
    258 01 Vlašim

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy