Smlouva: Dodání a podpora – participativní rozpočet

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1079
Datum uzavření smlouvy: 27.01.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 894 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 081 740,00
Zadávací řízení: Dodání a podpora – participativní rozpočet

Název (předmět)

Dodání a podpora – participativní rozpočet

Stručný popis

Středočeský kraj vlastní licenci na provoz a rozšiřování informačního systému Participativního rozpočtu (dále jen „IS PARO“) od společnosti InQool a.s. na základě, které je oprávněn užívat IS PARO za podmínek uvedených v podlicenční smlouvě.
Na základě vlastnictví této licence požaduje Zadavatel implementovat funkcionality a rozšíření detailně specifikované v příloze č.5, této zadávací dokumentace dle zásad participativního rozpočtu schválených Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25.11.2019. Dále poskytnout servisní podporu na dobu 24 měsíců na vytvořené dílo ode dne uvedení kompletního díla (všech jeho realizačních etap) do produktivního provozu. Servisní podpora musí zahrnovat i poskytnutí odpovídající provozní infrastruktury Dodavatelem (dodané dílo bude provozované na infrastruktuře zabezpečené Dodavatelem).

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy