Smlouva: Dodávka osobního automobilu pro Domov seniorů Nové Strašecí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1058
Datum uzavření smlouvy: 19.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 372 232,00
Cena v Kč vč. DPH: 450 401,00
Zadávací řízení: Dodávka osobního automobilu pro Domov seniorů Nové Strašecí

Název (předmět)

Dodávka osobního automobilu pro Domov seniorů Nové Strašecí

Stručný popis

Dodávka osobního automobilu pro klienty Domova seniorů. Protože se jedná často o klienty s omezenou pohyblivostí, je požadováno vozidlo vyšší, s vyšší světlou výškou

Zadavatel

  • Úřední název: Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71209921
  • Poštovní adresa:
    Křivoklátská 417
    271 01 Nové Strašecí

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy