Smlouva: Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1027
Datum uzavření smlouvy: 27.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 321 487,00
Cena v Kč vč. DPH: 369 710,05
Zadávací řízení: Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť

Název (předmět)

Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť

Stručný popis

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby s názvem
"Opravy elektroinstalace v objektu Domova Unhošť “
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel

  • Úřední název: Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
  • IČO: 71234411
  • Poštovní adresa:
    Berounská 500
    273 51 Unhošt

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy