Smlouva: Sdílený muzejní depozitář Benešov – výkon činnosti TDS pro fázi tvorby architektonické studie a PD pro ÚR a SP

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1024
Datum uzavření smlouvy: 26.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 95 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 114 950,00
Zadávací řízení: Sdílený muzejní depozitář Benešov – výkon činnosti TDS pro fázi tvorby architektonické studie a PD pro ÚR a SP

Název (předmět)

Sdílený muzejní depozitář Benešov – výkon činnosti TDS pro fázi tvorby architektonické studie a PD pro ÚR a SP

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka v průběhu provádění projektové dokumentace pro vydání ÚR a SP, kontrola použitých položek rozpočtu a souladu výkresové části s rozpočtem a soupisem prací, kontrola a odborné poradenství zadavateli při zpracování PD v rámci realizace projektu „Sdílený muzejní depozitář Benešov – architektonická studie a PD pro ÚR a SP“.

Zadavatel

  • Úřední název: Muzeum Podblanicka
  • IČO: 00065048
  • Poštovní adresa:
    Zámek 1
    25801 Vlašim
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-032615

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy