Profil zadavatele: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo náměstí 1310

  • Název: Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo náměstí 1310
  • IČO: 61894427
  • Adresa:
    Smetanovo náměstí 1310
    274 01 Slaný
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_43.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inovace výuky informatiky - robotika
VZ malého rozsahu Zrušeno 24.10.2022 02.11.2022 08:00
Zajištění zahraničního lyžařského kurzu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2022 31.10.2022 10:00
Nákup výpočetní techniky pro rozšíření výuky informatiky v ekosystému Apple
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2022 31.10.2022 08:00
Nákup žákovských stolů a židlí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2022 14.06.2022 09:00
Nákup vybavení pro digitalizaci výtvarné výchovy - šití
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2022 27.06.2022 10:00
Nákup vybavení pro digitalizaci výtvarné výchovy - grafika
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2022 20.06.2022 10:00
Zajištění dopravy na výměnný pobyt do Srbska
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2022 03.06.2022 11:00
Škola v přírodě
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 09.05.2022 11:00
Lyžařský kurz březen 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.03.2022 09.03.2022 08:00
Sportovní kurz 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.02.2022 11.02.2022 12:00
Zajištění zahraničního lyžařského kurzu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2022 23.02.2022 10:00
Lyžařský kurz leden 2022
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2021 21.12.2021 10:00
Nákup vybavení pro digitalizaci hudební učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2021 30.11.2021 10:00
Vymalování prostor školy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2021 07.07.2021 14:00
Nákup vybavení dílny
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 07.05.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016