Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/125 Vlašim - příčná spára u mostu 125-012
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavba řeší rekonstrukci silnice II/125, která začíná u příčné spáry za mostem č. 125-012 a končí hranicí intravilánu města Vlašim, km 0,000 – 6,147 (km cca 14,630 – 20,800 provozního staničení). Opravovaný úsek prochází katastrálními územím města Louňovice pod Blaníkem, Kondrac a Vlašim. Celková délka rekonstruovaného úseku je 6147 m. Stávající komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šířkou. Kategorii komunikace nelze v řešeném úseku přesně určit, je proměnná (přibližně S 6,5 a S 7,5).
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
tel: 778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.07.2023 09:00
Datum zahájení: 12.04.2023 11:20
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: