Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Český Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce. Stavební práce budou spočívat zejména v interiéru či opravách stávajícího stavu konstrukcí budovy. Předmětem stavebních prací je kompletní výměna všech okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny, hydroizolace a sanace spodní stavby, repase kamenného soklu, zateplení nevyužívané části půdy a vybudování přípravy pro půdní vestavbu v jižní části křídla, dále ochrana budovy systémem hromosvodů a uzemnění a instalace vzduchotechnického systému se zpětným získáváním tepla.
Stavební práce musí být provedeny v souladu s projektovou dokumentací, která je uveřejněna na profilu zadavatele a tvoří přílohu zadávacích podmínek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Vítězná 616
282 27 Český Brod
Kontakt: JUDr. Hana Němečková, vz@akvt.cz, nemeckova@akvt.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 16.05.2018 10:00
Datum zahájení: 23.04.2018 13:00