Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/240 Tursko
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem VŘ je oprava živičného krytu silnice II/240. Bude provedeno lokální odfrézování začátku a konce úpravy, provedení očištění, spojovacího postřiku a pokládka ložné vrstvy ACL 16S a obrusné vrstvy ACo v tl. 40 mm.
Dále bude provedeno vyfrézování a zalití příčných spár, seřezávání krajnic s naložením, zřízení krajnic z asf. recyklátu, obnova a doplnění směrových sloupků, provedení VDZ (vodící i dělicí čára nejprve v barvě a následně materiálem o dlouhodobě životnosti - v plastovém provedení) a obnova a doplnění směrových sloupků.

Stavba bude prováděna za omezení provozu či za úplné uzavírky, dle projednání DIO zhotovitelem opravy - součástí opravy je návrh a projednání a realizace DIO. Součástí dodávky je dále geodetické zaměření rozsahu stavby před a po ukončení prací a zjištění a vytyčení existence inženýrských sítí v prostoru stavby.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Josef Tesař
josef.tesar@ksus.cz
702 010 794
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 12.06.2023 09:00
Datum zahájení: 09.05.2023 13:05
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: