Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Slavkov - opakování
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou managementové zásahy v přírodní památku Slavkov, (dále jen „ZCHÚ“), k.ú. Křešice u Olbramovic, okres Benešov.
Místo plnění: Benešov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Puršová Kateřina
e-mail: pursova@kr-s.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.06.2023 10:00
Datum zahájení: 25.05.2023 07:24
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: