Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na realizaci kopaných sond a vývrtů pro ověření tloušťky vrstev a zjištění dalších parametrů pro připravovanou realizaci staveb pozemních komunikací ve Středočeském kraji, a to s jedním účastníkem na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel účastníkovi Rámcové dohody zadávat jednotlivé dílčí zakázky na stavební práce spočívající ve vyhotovení diagnostických průzkumů vozovek staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.06.2023 09:00
Datum zahájení: 28.04.2023 09:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: