Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/112 a II/125 Vlašim
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Bude provedeno v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60mm, bude provedeno čištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, Odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem vč. Skládkovného, osazení kanalizačních horských vpustí, výšková úprava šachet, vpustí a hrnců, bourání kolem obrub a znaků inženýrských sítí. Na horní kruhové křižovatce provedení výdlažby z kostek a osazení obrub, VDZ v barvě a plastu a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Veškeré provedené práce budou podle platných norem ČSN, TP.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Adam Jasz
email: adam.jasz@ksus.cz
tel.: +420 607 020 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 01.06.2023 10:00
Datum zahájení: 25.04.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: