Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybudování PC ateliéru pro žáky oboru stavebnictví
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je dělena na 3 části:
Část „A“ - Stoly a židle
Na základě zadávacího řízení v části „A“ Veřejné zakázky s názvem „Stoly a židle“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1A této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka stolů a židlí. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2A této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „B“ - ICT
Na základě zadávacího řízení v části „B“ Veřejné zakázky s názvem „ICT“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1B této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka ICT vybavení. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2B této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Část „C“ - Konektivita
Na základě zadávacího řízení v části „C“ Veřejné zakázky s názvem „Konektivita“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1C této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude provedení elektroinstalace a instalace datové sítě LAN, switch, WiFi, Access Point a datového rozvaděče. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2C této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.
Místo plnění: Kolín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
se sídlem: Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2
E-mail: zakazky@akbrodec.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 01.06.2023 10:00
Datum zahájení: 03.05.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: