Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/11210 Městečko
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Bude provedeno v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl.do 60mm. Dále bude provedeno provedení očištění, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16 v celé ploše, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů, dosypání krajnic, VDZ v barvě a následně v plastu, osazení směrových sloupků, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Využití R-materiálu do asfaltových směsí je povoleno v souladu s platnou ČSN a TP. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Adam Jasz
email: adam.jasz@ksus.cz
tel.: +420 607 020 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.04.2023 10:00
Datum zahájení: 28.03.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: