Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Velká Dobrá - okružní křižovatka Berounská
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Přestavba stávající průsečné křižovatky na jižním okraji obce Velká Dobrá na okružní křižovatku. Součástí stavby je navazující rekonstrukce mezikřižovatkového úseku mezi novou (jižní) okružní křižovatkou a stávající (severní) okružní křižovatkou se silnicí II/606 v centru obce včetně této křižovatky. Součástí jsou opatření ke zklidnění dopravy řešící stávající nevyhovující stav průtahové komunikace v lokalitě B.
Jde zejména o místa přechodů pro chodce, které svými stávajícími parametry nesplňují aktuálně platné požadavky.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Adama Jasz
email: adam.jasz@ksus.cz
tel: 607 020 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.04.2023 10:00
Datum zahájení: 14.03.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):