Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/23919 Želevčice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava živičného krytu silnice III/23919. V rámci opravy silnice bude provedeno odfrézování živ. krytu na koncích této opravy. Bude položena vyrovnávka ACO 16+ a obrusná asfaltová vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Nezpevněná krajnice bude doplněna asfaltovým recyklátem, pracovní spáry budou ošetřeny asfaltovou zálivkou a dojde k obnově vodorovné dopravní značení.
Oprava komunikace bude realizována dle schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Adam Jasz
email: adam.jasz@ksus.cz
tel.: +420 607 020 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.04.2023 10:00
Datum zahájení: 02.03.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: