Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekultivace pozemků v k. ú. Perštejnec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Výřez náletových dřevin a jednotlivě rostoucích porostů, sečení trávy, mulčování travního porostu a likvidace vyvrácených stromů na částech pozemků p. č. 111/95 a 111/13 v k. ú. Perštejnec. Kompletní specifikace veřejné zakázky je uvedena ve Smlouvě o dílo.
Místo plnění: Kutná Hora
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Kontakt: Jiří Pokluda
e-mail: pokluda@kr-s.cz
tel: 257280175
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: přímý nákup / evidence VZ
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 26.09.2022 09:00
Datum zahájení: 26.09.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: