Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: II/277 Mohelnice nad Jizerou/Podhora - zajištění nestabilní skalní stěny
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění skalní stěny podél silnice II/277 dle vypracované PD.
Provedeno bude dočištění skalní stěny, stabilizace a zasíťování svahu s ukotvením, odvodnění. Vše na základě zpracované PDPS firmou Progeocont s.r.o.
Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN a TP.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Adam Jasz
email: adam.jasz@ksus.cz
tel.: 607 020 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 21.10.2022 09:00
Datum zahájení: 22.09.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):