Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a instalace EPS v objektu Domova Unhošť
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a instalace EPS pro zajištění bezpečnosti uživatelů Domova Unhošť. Jedná se o instalaci EPS v celém objektu Domova. Instalace systému bude probíhat za provozu zařízení, je tedy nezbytné promítnout tuto skutečnost do celkové ceny realizace díla.
Místo plnění: Kladno
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Berounská 500
273 51 Unhošt
Kontakt: Svoboda Jan, e-mail: svoboda@ddunhost.cz, mob.: 602 356 840
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.10.2022 09:00
Datum zahájení: 26.09.2022 09:06
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: