Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských linkách PID - oblast A8 - Hořovicko
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákonač.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Středočeského kraje. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Mgr. Ing. Matúš Holubkovič, advokát HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
e-mail: matus.holubkovic@havelpartners.cz
tel: +420 545423411
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.10.2022 23:59
Datum zahájení: 18.07.2022 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: