Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD – Modernizace školních kuchyněk – HŠ Poděbrady
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace na modernizaci školních kuchyněk pro Střední Hotelovou školu Poděbrady, příspěvkovou organizaci.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.08.2022 10:00
Datum zahájení: 10.08.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: