Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/1023 Masečín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Oprava silnice III/1023 ve stávajícím směrovém a výškovém vedení v provozním staničení km 0,000 až km 2,678. V rámci opravy bude provedena obnova vodorovného, svislého dopravního značení a stabilizace svahu v km 0,68-0,76. Šířkové uspořádání opravované komunikace vychází ze stávajícího šířkového uspořádání komunikace.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Josef Tesař
josef.tesar@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.08.2022 09:00
Datum zahájení: 15.07.2022 13:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: