Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/1911 Příbram, most ev. č. 1911-2a a 1911-2b
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Účelem stavby je rekonstrukce mostů ev.č. 1911-2a a ev.č. 1911-2b, které slouží jako podchody
pod ulicí Školní v městské části Příbram VIII. Rekonstrukce bude spočívat v kompletní demolici a výstavbě nových mostů. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce silnice a chodníků
v řešeném úseku a úprava zastávkového zálivu. Součástí stavby budou přeložky veřejného
osvětlení, dešťové kanalizace a nízkotlakého plynovodu:
- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2a
- Přeložky kanalizace mostu ev.č. 1911-2b
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2a
- Přeložky silového vedení VO mostu ev.č. 1911-2b
- Přeložka plynovodu mostu ev.č. 1911-2b
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Bc. Lukáš Balog
email: lukas.balog@ksus.cz
tel: 778 531 990
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.08.2022 09:00
Datum zahájení: 15.07.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: